top of page

Chúng tôi là ca đoàn Theresa

​Nếu bạn thích nghe và hát lời Chúa, hãy đến và cùng tham gia

​Thông báo

Ca đoàn tập hát mỗi Chúa nhật vào lúc 01:30 chiều.

​Lễ bắt đầu từ 3:30 pm sau giờ tập hát.

​Facebook ca đoàn

Liên Kết

bottom of page