top of page

​BAN CHẤP HÀNH

ĐOÀN TRƯỞNG

Kim Hồng

Hồng Trần

​ĐOÀN PHÓ

CX9A6848.jpg

Quyên Phạm

​THƯ KÝ

Toàn

Toàn Trần

THỦ QUỸ

._

Vân Lê

CA TRƯỞNG

Lý Phạm

Lý Phạm

CA VIÊN

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự A-Z

Bé Lê

Bé Lê

Huy Nguyễn

Huy Nguyễn

Hải Phan

Hải Phan

Kiều Ngân

Ngân Phạm

Phú Hồ

Phú Hồ

Quỳnh Nguyễn

Quỳnh Nguyễn

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

Tuyết Trần

Tuyết Trần

Bút Nguyễn

Bút Nguyễn

Hà Đinh

Hà Đinh

Khánh Nguyễn

Khánh Nguyễn

Nhung Bùi

​Nhung Bùi

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Sony Hồ

Sony Hồ

Trung Mai

Trung Mai

Tâm Cát

​Cát Tâm

Vân Phạm

Vân Phạm

Chuẩn Đinh

​Chuẩn Đinh

Hùng Lê

Hùng Lê

Liêm Lưu

​Liêm Lưu

Năm Trương

Năm Trương

Quang Nguyễn

Quang Nguyễn

Thoa Trần

Thoa Trần

Trân Võ

Trân Võ

Tâm Nguyễn

Tâm Nguyễn

Hiền Lưu

Hiền Lưu

Hạnh Nguyễn

Hạnh Nguyễn

Nga Nguyễn

Nga Nguyễn

Pháp Vũ

Pháp Vũ

Quý Nguyễn

Quý Nguyễn

Toàn Hoàng

Toàn Hoàng

Trọng Phạm

Trọng Phạm

Tú Vũ

Tú Vũ

Vân Trần

Vân Trần

Những gia đình cùng sinh hoạt trong ca đoàn

CX9A6912.jpg

Gia đình anh chị

Lý Nhung

CX9A6867.jpg

Gia đình anh chị

Chuẩn Hà

CX9A7025.jpg

Gia đình anh chị

Bé Tâm

CX9A7030.jpg

Gia đình anh chị

Tâm Liêm và Minh Hiền

CX9A7059.JPG

Gia đình anh chị

​Huy Vân và Bích Hạnh

bottom of page