top of page

Từ năm 1975 người di cư qua Hawaii rất ít nhưng chúng ta rất may mắn là có cha Cao Phương Kỷ thành lập cộng đoàn các Thánh tử đạo Việt Nam với số giáo dân trên khoảng từ 30 tới năm mươi người mà thôi trong đó có anh Quang Anh là ca trưởng cho tới năm 1980. Ca đoàn lúc đó lấy tên là ca đoàn thánh linh cộng đoàn ở nhà thờ Sacred Heart đường Wilder đến năm 1981 số giáo dân gia tăng nên đức giám mục cho chuyển về nhà thờ Saint Theresa thì anh ca trưởng đi đất liền. Anh Ca trưởng Đặng Thế lên thay và đổi tên ca đoàn là Sóng Triều. Cha quản nhiệm là Cha Mai Nghị Luận. Đến cuối năm 1983 anh ca trưởng Đặng Thế đi đất liền, anh ca trưởng Tú Uyên lên thay thế vẫn giữ tên là ca đoàn Sóng Triều. Cha quản nhiệm là Cha Mai Nghị Luận và Cha Hội một thời gian dài là 12 năm. Đến năm 1996, 2 vị tiền nhiệm đổi đi cha Cao Phương Kỷ lại về lần thứ hai , từ năm đó giáo xứ chúng ta chính thức có ca đoàn Theresa và anh ca trưởng là anh Long. Đến năm 1997 giáo xứ có Cha quản nhiệm mới là cha Nguyễn Văn Kiên , đến năm 2000 Anh Đặng và chị Kim Liên đều là ca trưởng ở Việt Nam sang định cư tham gia ca đoàn, hỗ trợ anh Long trong thời gian anh bị bệnh. Đến tháng 10 năm 2004 anh Long qua đời, và từ đó anh Đặng và chị Liên là ca trưởng. Năm 2010 anh ca trưởng Đặng đi đất liền , chỉ còn lại mình chị Kim Liên làm ca trưởng. Năm 2015, chúng ta có Cha Quản Nhiệm mới là Cha Nguyễn Hoan Lương. Đến năm 2016, chị Liên xin nghỉ, và từ đó cho tới nay chúng ta có anh ca trưởng là Phạm Lý.

​Lịch sử Ca Đoàn

bottom of page