top of page
Niềm Đau Và Thập Giá 2021
03:16
Ca Đoàn Theresa Honolulu, Hawaii

Niềm Đau Và Thập Giá 2021

Niềm Đau Và Thập Giá Nhạc và Lời: Viễn Xứ Trình Bày: Vũ Lập Pháp - Ca Đoàn Thêrêsa, Honolulu HI Ngàn trùng biền biệt trôi đi, con kêu lên Cha nhân từ , Lệ sầu buồn tràn mí mắt Chúa ơi, Ngài ở đâu ? Không gian sao như vắng ngắt thấm nỗi đau trong đêm trường khẽ cất lên tiếng thở dài, đời con, truân chuyên quá . Vọng nhìn vế đồi Gô-tha nơi treo Giê-xu Chúa Trời , Thập tự nặng nề Chúa vác ngã xuống, nhọc nhằn thay . Ôi Giê-xu con Thiên Chúa , Chúa đau mang chuộc tội tình sao đớn đau nỗi cực hình , chết tủi nhục cho con . Vâng Chúa ơi ! Chúa Trời con xin đỡ nâng dắt dìu con, con biết con luôn cần, Chúa Vâng Chúa ơi ! suối ủi an , con quyết dâng nỗi niềm đau, những hy sinh của cuộc, đời . Hiệp cùng thập tự cứu rỗi, chuộc lại tội của nhân thế . Con xin dâng lên Cha, tình thương Vọng nhìn về đồi Gô-tha nơi treo Giê-xu Chúa Trời , Thập tự nặng nề Chúa vác ngã xuống, nhọc nhằn thay. Ôi Giê-xu con Thiên Chúa , Chúa đau mang chuộc tội tình sao đớn đau nỗi cực hình , chết tủi nhục cho con . Vâng Chúa ơi ! Chúa Trời con xin đỡ nâng dắt dìu con, con biết con luôn cần, Chúa Vâng Chúa ơi ! suối ủi an , con quyết dâng nỗi niềm đau, những hy sinh của cuộc, đời . Hiệp cùng thập tự cứu rỗi , chuộc lại tội của nhân thế . Con xin dâng lên Cha tình thương . Con xin dâng lên Cha tình..... thương ....
bottom of page