top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Chúa Nhật Phục Sinh

Updated: Apr 3, 2021


Hoan Ca Phục Sinh

hoancaphucsinh-nd
.pdf
Download PDF • 40KB

Thánh Vịnh 117B


117 B
.pdf
Download PDF • 484KB

- Hoan ca PS Hùng Lân

- DL : Bài ca dâng lễ của Thành Tâm

- RL : Lạy Nữ Vương thiên đàng

- KL : Chỉ có một Chúa

39 views0 comments
bottom of page