top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay ngày 7 tháng 3 năm 2021

Bài hát CN thứ 3 Mùa Chay :

- NL : Xin chỉ cho con

XinChiChoCon-HungLan
.pdf
Download PDF • 43KB

- ĐC : Thánh vịnh 18

loibansusong-lh
.pdf
Download PDF • 47KB

- DL : Còn gì dâng Ngài

ConGiDangNgai_Lyric
.pdf
Download PDF • 42KB

- RL : Có Chúa trong đời

CoChuaTrongDoi_at
.pdf
Download PDF • 44KB

- KL : Giọt lệ thống hối

078GiotLeThongHoi
.pdf
Download PDF • 195KB

24 views0 comments
bottom of page