top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Chúa Nhật thứ 5 mùa Chay năm B


Lễ CN thứ 5 Mùa Chay :

- NL : Dẫn bước con đi


danbuoccondi
.pdf
Download PDF • 38KB

- ĐC : TV 50 B - Thanh Lâm


TV 50B-Th.Lâm
.pdf
Download PDF • 52KB

- DL : Chưa có

- RL : Tình yêu Chúa hỡi


TinhYeuChuaHoi_pmm
.pdf
Download PDF • 57KB

- KL : Chờ đến bao giờ


cho-den-bao-gio
.pdf
Download PDF • 41KB

8 views0 comments
bottom of page