top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Chủ Nhật 1 Mùa Chay 21 tháng 2 năm 2021

Bài hát CN 1 mùa chay :

NL : Con nay trở vêĐC : Thánh vịnh 24-Thanh Lâm

DL : Tiến dâng lên

RL : Lời kinh nguyện trầm


KL : Hãy quay về27 views0 comments
bottom of page