top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Lễ Tạ Ơn Ngày 25 Tháng 11 Năm 2021


Ca Khúc Hồng Ân

CaKhucHongAn1_nd
.pdf
Download PDF • 33KB

TV 137-E

78bbf0_4c169d76d9c04129819d2e9c3c36d3ee
.pdf
Download PDF • 58KB

Bài Ca Dâng Lễ

baicadangle
.pdf
Download PDF • 42KB

Cảm Mến Ân Tình

CamMenAnTinh_pmm
.pdf
Download PDF • 44KB

Tâm Tình Hiến Dâng

Tâm Tình Hiến Dâng
.pdf
Download PDF • 37KB

BÀI ĐỌC I: Hc 50, 24-26 (Hl 22-24)

"Thiên Chúa đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu".

Trích sách Huấn Ca.

Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Đấng đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống chúng ta phấn khởi từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ và đã đối xử với chúng ta theo lòng từ bi của Người. Nguyện xin Người ban cho chúng ta niềm hân hoan tâm hồn và cho đời sống chúng ta ở Israel được an bình đến muôn đời. Israel tin tưởng rằng lòng từ bi của Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để Người giải thoát chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa (2bc).

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. - Đáp.

2. Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhận lời con, Chúa ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. - Đáp.

3. Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối của Chúa: Thực vinh quang của Chúa lớn lao. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 3-9

"Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là Đấng Trung Tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Tv 125, 5

Alleluia, alleluia! - Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. Alleluia.

2. Hoặc: Ep 1, 3

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trong Đức Kitô. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 17, 11-19

"Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người; mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Đó là lời Chúa.


Thanksgiving Day Lectionary: 943-947

The following are a selection of the readings that may be chosen for this day.

Reading I Sir 50:22-24 And now, bless the God of all, who has done wondrous things on earth; Who fosters people’s growth from their mother’s womb, and fashions them according to his will! May he grant you joy of heart and may peace abide among you; May his goodness toward us endure in Israel to deliver us in our days.

Responsorial Psalm 145:2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 R. (see 1) I will praise your name for ever, Lord. Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the LORD and highly to be praised; his greatness is unsearchable. R. I will praise your name for ever, Lord. Generation after generation praises your works and proclaims your might. They speak of the splendor of your glorious majesty and tell of your wondrous works. R. I will praise your name for ever, Lord. They discourse of the power of your terrible deeds and declare your greatness. They publish the fame of your abundant goodness and joyfully sing of your justice. R. I will praise your name for ever, Lord. The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his works. R. I will praise your name for ever, Lord. Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your Kingdom and speak of your might. R. I will praise your name for ever, Lord

Reading II 1 Cor 1:3-9 Brothers and sisters: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God always on your account for the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, that in him you were enriched in every way, with all discourse and all knowledge, as the testimony to Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any spiritual gift as you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. He will keep you firm to the end, irreproachable on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, and by him you were called to fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.

Alleluia 1 Thes 5:18 R. Alleluia, alleluia. In all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 17:11-19 As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, ten persons with leprosy met him. They stood at a distance from him and raised their voices, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!” And when he saw them, he said, “Go show yourselves to the priests.” As they were going they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, “Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?” Then he said to him, “Stand up and go; your faith has saved you.”

49 views0 comments
bottom of page