top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 03/10/2021 CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - Năm B


Bông Hồng Nhỏ Tê-re-sa

BonghongnhoTeresa
.pdf
Download PDF • 261KB

Thánh Vịnh 127 B

127 B
.pdf
Download PDF • 472KB

Dâng Chúa Bài Ca Âm Thầm

Dâng Chúa Bài Ca Âm Thầm
.pdf
Download PDF • 1.17MB

Lời Ca Cao Dâng

Loi-ca-cao-dang-tang-Ca-Doan
.pdf
Download PDF • 87KB

Theo Chúa

theoChua-thanhtam
.pdf
Download PDF • 46KB


Chúa Nhật XXVII Thường Niên - NămB

Ngày 02 & 03 tháng 10 năm 2021

Bài đọc 1 St 2,18-24

Cả hai thành một xương một thịt.

Lời Chúa trong sách Sáng thế.

Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.” Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì : hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.

Con người nói :

“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi !

Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.”

Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6 ( Đ. x. c.5)

Đáp : Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc, cho chúng ta hưởng suốt cuộc đời.

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. ( Đ.. .)

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái ; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. ( Đ.. .)

Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. ( Đ.. .)

Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình. ( Đ.. .)

Bài đọc 2 Dt 2,9-11

Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc.

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do-thái.

Thưa anh em, con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.

Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng 1 Ga 4,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 10,2-16


Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Một hôm, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Đó là lời Chúa.


Reading I Gn 2:18-24 The LORD God said: "It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him." So the LORD God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he brought them to the man to see what he would call them; whatever the man called each of them would be its name. The man gave names to all the cattle, all the birds of the air, and all wild animals; but none proved to be the suitable partner for the man. So the LORD God cast a deep sleep on the man, and while he was asleep, he took out one of his ribs and closed up its place with flesh. The LORD God then built up into a woman the rib that he had taken from the man. When he brought her to the man, the man said: "This one, at last, is bone of my bones and flesh of my flesh; this one shall be called 'woman, ' for out of 'her man’ this one has been taken." That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one flesh.

Responsorial Psalm Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6 R. (cf. 5) May the Lord bless us all the days of our lives. Blessed are you who fear the LORD, who walk in his ways! For you shall eat the fruit of your handiwork; blessed shall you be, and favored. R. May the Lord bless us all the days of our lives. Your wife shall be like a fruitful vine in the recesses of your home; your children like olive plants around your table. R. May the Lord bless us all the days of our lives. Behold, thus is the man blessed who fears the LORD. The LORD bless you from Zion: may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. R. May the Lord bless us all the days of our lives. May you see your children's children. Peace be upon Israel! R. May the Lord bless us all the days of our lives.

Reading II Heb 2:9-11 Brothers and sisters: He "for a little while" was made "lower than the angels, " that by the grace of God he might taste death for everyone. For it was fitting that he, for whom and through whom all things exist, in bringing many children to glory, should make the leader to their salvation perfect through suffering. He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin. Therefore, he is not ashamed to call them “brothers.”

Alleluia 1 Jn 4:12 R. Alleluia, alleluia. If we love one another, God remains in us and his love is brought to perfection in us. R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mk 10:2-16 or 10:2-12 The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him. He said to them in reply, "What did Moses command you?" They replied, "Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her." But Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, no human being must separate." In the house the disciples again questioned Jesus about this. He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this he became indignant and said to them, "Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.

63 views0 comments
bottom of page