top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 05/06/2022 - LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – Năm C (& English

Updated: Jun 3, 2022
Dan dua con di
.pdf
Download PDF • 33KB

103
.pdf
Download PDF • 477KB

Tien-dang-Cha-Thanh-Tam
.pdf
Download PDF • 42KB

336thanhthan
.pdf
Download PDF • 267KB

DemTinMung_mar
.pdf
Download PDF • 38KBNgày 05/06/2022 - LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – Năm C (& English)


(Các bài đọc lấy theo năm A) BÀI ĐỌC I Cv 2, 1-11 "Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói". Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pam-phylia, Ai-cập, Lybia, cận Xyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Árập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi, mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv 103,1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34 Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. 1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Người quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Người! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Người. 2. Người rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Người gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Người canh tân bộ mặt trái đất. 4. Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. BÀI ĐỌC II 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 "Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể". Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh chị em thân mến, không ai có thể nói: “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là Lời Chúa. CA TIẾP LIÊN Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, và tự trời toả ánh quang minh của Người ra! Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Người ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Người. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.- Amen. ALLELUIA Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa,và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. - Alleluia. PHÚC ÂM Jn 20, 19-23 "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi,Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội Người ấy bị cầm lại.” Đó là Lời Chúa. ______ Reading I Acts 2:1-11 When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, “Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God.” Responsorial Psalm Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34 R (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. Bless the LORD, O my soul! O LORD, my God, you are great indeed! How manifold are your works, O LORD! the earth is full of your creatures;R Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. May the glory of the LORD endure forever; may the LORD be glad in his works! Pleasing to him be my theme; I will be glad in the LORD.R Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. R. If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth.R Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth. R. Reading II 1 Cor 12:3b-7, 12-13 Brothers and sisters: No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone. To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit. As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit. Sequence Veni, Sancte Spiritus Come, Holy Spirit, come! And from your celestial home Shed a ray of light divine! Come, Father of the poor! Come, source of all our store! Come, within our bosoms shine. You, of comforters the best; You, the soul’s most welcome guest; Sweet refreshment here below; In our labor, rest most sweet; Grateful coolness in the heat; Solace in the midst of woe. O most blessed Light divine, Shine within these hearts of yours, And our inmost being fill! Where you are not, we have naught, Nothing good in deed or thought, Nothing free from taint of ill. Heal our wounds, our strength renew; On our dryness pour your dew; Wash the stains of guilt away: Bend the stubborn heart and will; Melt the frozen, warm the chill; Guide the steps that go astray. On the faithful, who adore And confess you, evermore In your sevenfold gift descend; Give them virtue’s sure reward; Give them your salvation, Lord; Give them joys that never end. Amen. Alleluia. Alleluia R. Alleluia, alleluia. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. R. Alleluia, alleluia. Gospel Jn 20:19-23 On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”

50 views0 comments
bottom of page