top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 05/09/2021 CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - Năm B


Ephata

Ephata
.pdf
Download PDF • 46KB

TV 145

145
.pdf
Download PDF • 529KB

Dâng Niềm Cảm Mến

dangniemcammen
.pdf
Download PDF • 38KB

Ehata-vx

ephata-vx
.pdf
Download PDF • 54KB

Mẹ ơi! Giữ Gìn Quê Hương Con

Meoigiuginquehuongcon-dch
.pdf
Download PDF • 80KBNgày 05/09/2021 CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - Năm B (& English)


BÀI ĐỌC 1 Is 35, 4-7 "Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được". Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv. 145, 7, 8-9, 9-10 Linh hồn tôi hãy ngợi khen Chúa. 1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. 2. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 3. Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời nầy sang đời khác. BÀI ĐỌC 2 James. 2, 1-5 "Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?" Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh chị em thân mến, anh chị em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh chị em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh chị em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh chị em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: “Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này”. Còn với người nghèo khó thì anh chị em lại nói rằng: “Còn anh, anh đứng đó”, hoặc: “Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi”. Đó không phải là anh chị em xét xử thiên vị ở giữa anh chị em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? Anh chị em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giầu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao? Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Jn 1, 14 & 12 Alleluia, alleluia.- Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời.- Alleluia. PHÚC ÂM Mc 7, 31-37 "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephpheta, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Đó là Lời Chúa. _________ First Reading Is 35:4-7 A reading from the prophet Isaiah Then the ears of the deaf shall be opened and the tongues of the dumb speak. Say to all faint hearts, ‘Courage! Do not be afraid. ‘Look, your God is coming, vengeance is coming, the retribution of God; he is coming to save you.’ Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf unsealed, then the lame shall leap like a deer and the tongues of the dumb sing for joy; for water gushes in the desert, streams in the wasteland, the scorched earth becomes a lake, the parched land springs of water. Second Reading Jas 2:1-5 A reading from the letter of St James Has not God chosen the poor of the world to inherit the kingdom? My brothers, do not try to combine faith in Jesus Christ, our glorified Lord, with the making of distinctions between classes of people. Now suppose a man comes into your synagogue, beautifully dressed and with a gold ring on, and at the same time a poor man comes in, in shabby clothes, and you take notice of the well-dressed man, and say, ‘Come this way to the best seats’; then you tell the poor man, ‘Stand over there’ or ‘You can sit on the floor by my foot-rest.’ Can’t you see that you have used two different standards in your mind, and turned yourselves into judges, and corrupt judges at that? Listen, my dear brothers: it was those who are poor according to the world that God chose, to be rich in faith and to be the heirs to the kingdom which he promised to those who love him. Gospel Mk 7:31-37 A reading from the holy Gospel according to Mark He makes the deaf hear and the dumb speak. Returning from the district of Tyre, Jesus went by way of Sidon towards the sea of Galilee, right through the Decapolis region. And they brought him a deaf man who had an impediment in his speech; and they asked him to lay his hand on him. He took him aside in private, away from the crowd, put his fingers into the man’s ears and touched his tongue with spittle. Then looking up to heaven he sighed; and he said to him, ‘Ephphatha,’ that is, ‘Be opened.’ And his ears were opened, and the ligament of his tongue was loosened and he spoke clearly. And Jesus ordered them to tell no one about it, but the more he insisted, the more widely they published it. Their admiration was unbounded. ‘He has done all things well,’ they said ‘he makes the deaf hear and the dumb speak.’

40 views0 comments
bottom of page