top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 12/06/2022 - LỄ CHÚA BA NGÔI (& English)
vinhdanhBaNgoi
.pdf
Download PDF • 40KB

TV8-Tlam
.pdf
Download PDF • 1.52MB

Kinh-dang-Ba-Ngoi
.pdf
Download PDF • 36KB

Tinh-Chua-bien-doi-doi-con
.pdf
Download PDF • 59KB

xinvang
.pdf
Download PDF • 86KB

Ngày 12/06/2022 - LỄ CHÚA BA NGÔI (& English)


BÀI ĐỌC I Cn 8, 22-31 "Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành". Trích sách Châm Ngôn. Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập từ thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv 8, 4-5, 6-7, 8-9 Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. 1. Khi tôi ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa tôi gầy dựng... thì nhân loại là chi mà Chúa tôi nhớ tới? Con người là chi mà Chúa tôi để ý chăm nom? 2. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức cho con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Người sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. 3. Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. BÀI ĐỌC II Rm 5, 1-5 "Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma. Anh chị em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Kh 1,8 Alleluia, alleluia. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleluia. PHÚC ÂM Jn 16, 12-15. "Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”. Đó là Lời Chúa. ____________________ Reading I Prv 8:22-31 Thus says the wisdom of God: "The LORD possessed me, the beginning of his ways, the forerunner of his prodigies of long ago; from of old I was poured forth, at the first, before the earth. When there were no depths I was brought forth, when there were no fountains or springs of water; before the mountains were settled into place, before the hills, I was brought forth; while as yet the earth and fields were not made, nor the first clods of the world. "When the Lord established the heavens I was there, when he marked out the vault over the face of the deep; when he made firm the skies above, when he fixed fast the foundations of the earth; when he set for the sea its limit, so that the waters should not transgress his command; then was I beside him as his craftsman, and I was his delight day by day, playing before him all the while, playing on the surface of his earth; and I found delight in the human race." Responsorial Psalm Ps 8:4-5, 6-7, 8-9 R (2a) O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth! When I behold your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you set in place — What is man that you should be mindful of him, or the son of man that you should care for him? R O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth! You have made him little less than the angels, and crowned him with glory and honor. You have given him rule over the works of your hands, putting all things under his feet: R O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth! All sheep and oxen, yes, and the beasts of the field, The birds of the air, the fishes of the sea, and whatever swims the paths of the seas. R O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth! Reading II Rom 5:1-5 Brothers and sisters: Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. Not only that, but we even boast of our afflictions, knowing that affliction produces endurance, and endurance, proven character, and proven character, hope, and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. Alleluia Cf. Rv 1:8 Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit; to God who is, who was, and who is to come. Gospel Jn 16:12-15 Jesus said to his disciples: "I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine; for this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you."

44 views0 comments
bottom of page