top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 12/09/2021 CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - NĂM B


Xin Chỉ Cho Con

XinChiChoCon_hunglan
.pdf
Download PDF • 43KB

TV 114

114
.pdf
Download PDF • 450KB

Dâng

Dang_at
.pdf
Download PDF • 37KB

Đi Theo Chúa

di-theo-chua-khc
.pdf
Download PDF • 124KB

Cảm Mến Tình Ngài

cammentinhngai_at
.pdf
Download PDF • 40KB

BÀI ĐỌC 1: Is 50, 5-9

"Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh

1. Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa.

2. Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: "Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống tôi!"

3. Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác; tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi.

4. Bởi Người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

BÀI ĐỌC 2: James 2, 14-18

"Đức tin không có việc làm là đức tin chết".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh chị em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh chị em lại bảo họ rằng: "Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm", mà anh chị em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm". Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 8, 27-35

"Thầy là Đấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó.

Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người". Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

Đó là Lời Chúa.

__________

SUNDAY 24TH B,

First Reading Is 50:5-9 A reading from the prophet Isaiah I gave my body to those who struck me. The Lord has opened my ear. For my part, I made no resistance, neither did I turn away. I offered my back to those who struck me, my cheeks to those who tore at my beard; I did not cover my face against insult and spittle. The Lord comes to my help, so that I am untouched by the insults. So, too, I set my face like flint; I know I shall not be shamed. My vindicator is here at hand. Does anyone start proceedings against me? Then let us go to court together. Who thinks he has a case against me? Let him approach me. The Lord is coming to my help, who dare condemn me?

Second Reading Jas 2:14-18

A reading from the letter of St James Faith without good works is dead. Take the case, my brothers, of someone who has never done a single good act but claims that he has faith. Will that faith save him? If one of the brothers or one of the sisters is in need of clothes and has not enough food to live on, and one of you says to them, ‘I wish you well; keep yourself warm and eat plenty,’ without giving them these bare necessities of life, then what good is that? Faith is like that: if good works do not go with it, it is quite dead. This is the way to talk to people of that kind: ‘You say you have faith and I have good deeds; I will prove to you that I have faith by showing you my good deeds – now you prove to me that you have faith without any good deeds to show.’

Gospel Mk 8:27-35

A reading from the holy Gospel according to Mark You are the Christ … the Son of Man was destined to suffer much. Jesus and his disciples left for the villages round Caesarea Philippi. On the way he put this question to his disciples, ‘Who do people say I am?’ And they told him. ‘John the Baptist,’ they said, ‘others Elijah; others again, one of the prophets.’ ‘But you,’ he asked, ‘who do you say I am?’ Peter spoke up and said to him, ‘You are the Christ.’ And he gave them strict orders not to tell anyone about him. And he began to teach them that the Son of Man was destined to suffer grievously, to be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and to be put to death, and after three days to rise again; and he said all this quite openly. Then, taking him aside, Peter started to remonstrate with him. But, turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said to him, ‘Get behind me, Satan! Because the way you think is not God’s way but man’s.’ He called the people and his disciples to him and said, ‘If anyone wants to be a follower of mine, let him renounce himself and take up his cross and follow me. For anyone who wants to save his life will lose it; but anyone who loses his life for my sake, and for the sake of the gospel, will save it.’

61 views0 comments
bottom of page