top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 12/12/2021 - CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - NĂM C


Hỡi Dân Sion

hoidanSion-chh
.pdf
Download PDF • 41KB

Nguồn Cứu Độ

Ngun cu d B(Is 12B)
.pdf
Download PDF • 460KB

Dâng Chúa Niềm Tin

dangChuaniemtin-nhl(1)
.pdf
Download PDF • 41KB

Xin Rửa Con Trong Thánh Linh

xinruacontrongThanhLinh-nhcvx
.pdf
Download PDF • 65KB

Sám Hối

samhoi_ldn(1)
.pdf
Download PDF • 25KB

Ngày 12/12/2021 - CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - NĂM C


BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18 "Chúa sẽ hân hoan vì người". trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa. Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng.Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, Ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả. 1. Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc con. Con sẽ tin tưởng mà hành động, con không run sợ: vì Thiên Chúa là sức mạnh của con và là Đấng con ca ngợi. Người trở nên phần rỗi của con. 2. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu độ: Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh Người, hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người, hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng.

  1. Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc cả thể, hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh của Israel thật cao cả.

BÀI ĐỌC II: Phil 4, 4-7 "Chúa gần đến". Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê. Anh chị em thân mến, anh chị em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh chị em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh chị em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh chị em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh chị em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA: Is 61, 1 Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên con. Người đã sai con đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia. PHÚC ÂM: Lc 3, 10-18 Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình". Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là Lời Chúa.


Third Sunday of Advent Lectionary: 92

Reading I Zep 3:14-18a Shout for joy, O daughter Zion! Sing joyfully, O Israel! Be glad and exult with all your heart, O daughter Jerusalem! The LORD has removed the judgment against you he has turned away your enemies; the King of Israel, the LORD, is in your midst, you have no further misfortune to fear. On that day, it shall be said to Jerusalem: Fear not, O Zion, be not discouraged! The LORD, your God, is in your midst, a mighty savior; he will rejoice over you with gladness, and renew you in his love, he will sing joyfully because of you, as one sings at festivals.

Responsorial Psalm Is 12:2-3, 4, 5-6. R. (6) Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel. God indeed is my savior; I am confident and unafraid. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. With joy you will draw water at the fountain of salvation. R. Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel. Give thanks to the LORD, acclaim his name; among the nations make known his deeds, proclaim how exalted is his name. R. Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel. Sing praise to the LORD for his glorious achievement; let this be known throughout all the earth. Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel! R. Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel.

Reading II Phil 4:4-7 Brothers and sisters: Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice! Your kindness should be known to all. The Lord is near. Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God. Then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus.

Alleluia Is 61:1 (cited in Lk 4:18) R. Alleluia, alleluia. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 3:10-18 The crowds asked John the Baptist, “What should we do?” He said to them in reply, “Whoever has two cloaks should share with the person who has none. And whoever has food should do likewise.” Even tax collectors came to be baptized and they said to him, “Teacher, what should we do?” He answered them, “Stop collecting more than what is prescribed.” Soldiers also asked him, “And what is it that we should do?” He told them, “Do not practice extortion, do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages.” Now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Christ. John answered them all, saying, “I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire.” Exhorting them in many other ways, he preached good news to the people.

40 views0 comments
bottom of page