top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 12/3/2023 - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - Năm A (Vietnamese & English)
venoiday-nd
.pdf
Download PDF • 39KB

Thánh vịnh 94
.pdf
Download PDF • 51KB

tiendanglen-pxc
.pdf
Download PDF • 36KB

ChoDenBaoGio_mt
.pdf
Download PDF • 36KB

ConNayTroVe_hl
.pdf
Download PDF • 29KB

Ngày 12/3/2023 - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - Năm A (Vietnamese & English)


BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7 "Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống". Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Maisen rằng: "Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vầy". Maisen kêu lên cùng Chúa rằng: "Con sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi". Chúa liền phán bảo Maisen: "Ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo, tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, Ta sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá Horeb, ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống". Maisen làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là "Thử Thách", vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: "Chúa có ở với chúng tôi hay không?" Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng lòng!". 1. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người! 2. Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta,và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 3. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta". BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-2. 5-8 "Lòng mến Chúa đổ xuống lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh chị em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được hoà thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta. Ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Đó là Lời Chúa. CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 4, 42 và 15 Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu chuộc thế gian; xin ban cho con nước hằng sống, để con không còn khát nữa. PHÚC ÂM: Bài vắn này: Ga 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?" (vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Samaria). Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống". Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát, và khỏi phải đến đây xách nước nữa". Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem". Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý". Người đàn bà thưa: "Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự". Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây". Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: "Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế". Đó là Lời Chúa. _____ Reading I Ex 17:3-7 In those days, in their thirst for water, the people grumbled against Moses, saying, “Why did you ever make us leave Egypt? Was it just to have us die here of thirst with our children and our livestock?” So Moses cried out to the LORD, “What shall I do with this people? a little more and they will stone me!” The LORD answered Moses, “Go over there in front of the people, along with some of the elders of Israel, holding in your hand, as you go, the staff with which you struck the river. I will be standing there in front of you on the rock in Horeb. Strike the rock, and the water will flow from it for the people to drink.” This Moses did, in the presence of the elders of Israel. The place was called Massah and Meribah, because the Israelites quarreled there and tested the LORD, saying, “Is the LORD in our midst or not?” Reading II Rom 5:1-2, 5-8 Brothers and sisters: Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For Christ, while we were still helpless, died at the appointed time for the ungodly. Indeed, only with difficulty does one die for a just person, though perhaps for a good person one might even find courage to die. But God proves his love for us in that while we were still sinners Christ died for us. Gospel Jn 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42 Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph. Jacob’s well was there. Jesus, tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, “Give me a drink.” His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, “How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?” —For Jews use nothing in common with Samaritans.— Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God and who is saying to you, ‘Give me a drink, ‘ you would have asked him and he would have given you living water.” The woman said to him, “Sir, you do not even have a bucket and the cistern is deep; where then can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks?” Jesus answered and said to her, “Everyone who drinks this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life.” The woman said to him, “Sir, give me this water, so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. “I can see that you are a prophet. Our ancestors worshiped on this mountain; but you people say that the place to worship is in Jerusalem.” Jesus said to her, “Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand; we worship what we understand, because salvation is from the Jews. But the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth; and indeed the Father seeks such people to worship him. God is Spirit, and those who worship him must worship in Spirit and truth.” The woman said to him, “I know that the Messiah is coming, the one called the Christ; when he comes, he will tell us everything.” Jesus said to her, “I am he, the one who is speaking with you.” Many of the Samaritans of that town began to believe in him. When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them; and he stayed there two days. Many more began to believe in him because of his word, and they said to the woman, “We no longer believe because of your word; for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the savior of the world.”

29 views0 comments
bottom of page