top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 14/11/2021 CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - Năm B


Con sẽ bước lên bàn thờ

consebuoclenbantho
.pdf
Download PDF • 28KB

TV 15B

15 B
.pdf
Download PDF • 430KB

ánh tinh tuyền rượu trinh nguyên

banhtinhtuyenruoutrinhnguyen-dch
.pdf
Download PDF • 62KB

Chúa ơi Tình Ngài con cảm mến

ChuaOiTinhNgaiConCamMen_nnt
.pdf
Download PDF • 46KB

Xin đừng đoán phạt

Xin dung doan phat
.pdf
Download PDF • 33KB

Ngày 14/11/2021 CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - Năm B (& Englsih)


BÀI ĐỌC 1: Dan 12 1-3 "Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát". Trích sách Tiên tri Đaniel. Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ gian ác trong bụi đất, sẽ chỗi dậy: có người sẽ được hưởũng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv. 15, 5 và 8, 9-10, 11 Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. 1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. 2. Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát. 3. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời. BÀI ĐỌC II: Dt 10, 11-14, 18 "Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời". Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Trong khi mọi tư tế hàng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xóa được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA: Kh 2, 10c Alleluia - Alleluia – Chúa phán: ‘’Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống’’ – Alleluia. PHÚC ÂM: Mc. 13, 24-32 "Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ‘’Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các quyền lực trên các tầng trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây với quyền năng cao cả và vinh quang. Rồi Ngườụi sai các thiên thần đi quy tụ những kẻ được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất cho đến cuối chân trời. Các con hãy học dụ ngôn về cây vả. Khi nó đâm chồi nẩy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy mọi sự đó xảy ra, các con hãy nhận biết: Con Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không ai biết được, dù các Thiên Thần trên trời, dù Con cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết’’. Đó là Lời Chúa. __________ First Reading Dn 12:1-3 When that time comes your own people will be spared. A reading from the prophet Daniel ‘At that time Michael will stand up, the great prince who mounts guard over your people. There is going to be a time of great distress, unparalleled since nations first came into existence. When that time comes, your own people will be spared, all those whose names are found written in the Book. Of those who lie sleeping in the dust of the earth many will awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting disgrace. The learned will shine as brightly as the vault of heaven, and those who have instructed many in virtue, as bright as stars for all eternity.’ Second Reading Heb 10:11-14, 18 By a single offering he has achieved the eternal perfection of those who are sanctified. A reading from the letter to the Hebrews All the priests stand at their duties every day, offering over and over again the same sacrifices which are quite incapable of taking sins away. Christ, on the other hand, has offered one single sacrifice for sins, and then taken his place for ever, at the right hand of God, where he is now waiting until his enemies are made into a footstool for him. By virtue of that one single offering, he has achieved the eternal perfection of all whom he is sanctifying. When all sins have been forgiven, there can be no more sin offerings. Gospel Mk 13:24-32 He shall gather his elect from the four winds. A reading from the holy Gospel according to Mark Jesus said to his disciples: ‘In those days, after the time of distress, the sun will be darkened, the moon will lose its brightness, the stars will come falling from heaven and the powers in the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory; then too he will send the angels to gather his chosen from the four winds, from the ends of the world to the ends of heaven. ‘Take the fig tree as a parable: as soon as its twigs grow supple and its leaves come out, you know that summer is near. So with you, when you see these things happening: know that he is near, at the very gates. I tell you solemnly, before this generation has passed away all these things will have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. ‘But as for that day or hour, nobody knows it, neither the angels of heaven, nor the Son; no one but the Father.’

46 views0 comments
bottom of page