top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 17/07/2022 – CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – Năm C (& English)
Tu-ngan-xua-2-ban_Version-02
.pdf
Download PDF • 50KB

14
.pdf
Download PDF • 420KB

banhtinhtuyenruoutrinhnguyen-dch
.pdf
Download PDF • 62KB

Lang Nghe Loi Chua
.pdf
Download PDF • 44KB

lay-me-xin-yen-ui-nguyen-khac-xuyen
.pdf
Download PDF • 30KB

Ngày 17/07/2022 – CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – Năm C (& English)


BÀI ĐỌC I Gen 18, 1-10 “Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, Ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân, và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi; chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà tôi”. Các đấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”. Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong các đấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn tôi ở trong lều”. Một đấng nói tiếp: “Độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, và Sara bạn ông sẽ được một con trai”. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv. 14, 2-3ab, 3cd-4ab, 5 Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? 1. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.2. Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa; 3. Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương... Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. BÀI ĐỌC II Col 1, 24-28 “Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh.” Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlossê . Anh chị em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh chị em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để Hội Thánh, là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội Thánh theo sự an bài của Thiên Chúa đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người: Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại tức là Đức Kitô trong anh chị em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Mt 4: 4b Alleluia, alleluia. - Người ta sống không nguyên bởi bánh,nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.- Alleluia . PHÚC ÂM Lc 10, 38-42 “Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất.” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người, Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Đó là Lời Chúa. 16th SUNDAY ORD. C 17/7/2022 17TH SUNDAY ORD. C 24/7/2022 First Reading Gen 18:1-10 A reading from the book of Genesis Lord, do not bypass your servant. The Lord appeared to Abraham at the Oak of Mamre while he was sitting by the entrance of the tent during the hottest part of the day. He looked up, and there he saw three men standing near him. As soon as he saw them he ran from the entrance of the tent to meet them, and bowed to the ground. ‘My lord,’ he said, ‘I beg you, if I find favour with you, kindly do not pass your servant by. A little water shall be brought; you shall wash your feet and lie down under the tree. Let me fetch a little bread and you shall refresh yourselves before going further. That is why you have come in your servant’s direction.’ They replied, ‘Do as you say.’ Abraham hastened to the tent to find Sarah. ‘Hurry,’ he said, ‘knead three bushels of flour and make loaves.’ Then running to the cattle Abraham took a fine and tender calf and gave it to the servant, who hurried to prepare it. Then taking cream, milk and the calf he had prepared, he laid all before them, and they ate while he remained standing near them under the tree. ‘Where is your wife Sarah?’ they asked him. ‘She is in the tent,’ he replied. Then his guest said, ‘I shall visit you again next year without fail and your wife will then have a son.’ Responsorial Psalm Ps 14:2-5. R. v.1 (R.) The just will live in the presence of the Lord. 1. Lord, who shall dwell on your holy mountain? He who walks without fault; he who acts with justice and speaks the truth from his heart; he who does not slander with his tongue. (R.) 2. He who does no wrong to his brother, who casts no slur on his neighbour, who holds the godless in disdain, but honours those who fear the Lord. (R.) 3. He who keeps his pledge, come what may; who takes no interest on a loan and accepts no bribes against the innocent. Such a man will stand firm for ever. (R.) Second Reading Col 1:24-28 A reading from the letter of St Paul to the Colossians The mystery hidden for centuries has now been revealed to his saints. It makes me happy to suffer for you, as I am suffering now, and in my body to do what I can to make up all that has still to be undergone by Christ for the sake of his body, the Church. I became the servant of the Church when God made me responsible for delivering God’s message to you, the message which was a mystery hidden for generations and centuries and has now been revealed to his saints. It was God’s purpose to reveal it to them and to show all the rich glory of this mystery to pagans. The mystery is Christ among you, your hope of glory: this is the Christ we proclaim, this is the wisdom in which we thoroughly train everyone and instruct everyone, to make them all perfect in Christ. Gospel Acclamation See Lk 8:15 Alleluia, alleluia! Happy are they who have kept the word with a generous heart and yield a harvest through perseverance. Alleluia! Gospel Lk 10:38-42 A reading from the holy Gospel according to Luke Martha took up the duties in the house. Mary chose the better part. Jesus came to a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. She had a sister called Mary, who sat down at the Lord’s feet and listened to him speaking. Now Martha, who was distracted with all the serving, said, ‘Lord, do you not care that my sister is leaving me to do the serving all by myself? Please tell her to help me.’ But the Lord answered: ‘Martha, Martha,’ he said, ‘you worry and fret about so many things, and yet few are needed, indeed only one. It is Mary who has chosen the better part; it is not to be taken from her.’

52 views0 comments
bottom of page