top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 17/10/2021 CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - Năm B

Updated: Oct 15, 2021


Nghĩa Tình Yêu

Thánh Vịnh 32C

32 C
.pdf
Download PDF • 501KB

Cậy Trông Bất Chấp Tuyệt Vọng

Tiến Dâng Cha

TienDangCha_tt
.pdf
Download PDF • 42KB

Lời Kinh Con

loi-kinh-con-dang-1-893 2
.pdf
Download PDF • 37KB

BÀI ĐỌC 1: Is 53, 10-11

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 4-5, 18, 19, 20 và 22

Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Người.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa.

2. Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

3. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Người là Đấng phù trợ và che chở chúng con, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Người.

BÀI ĐỌC 2: Hebr 4, 14-16

Trích thư gửi tín hữu Do Thái.

Anh chị em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước tòa ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sam 3.9

Alleluia, Alleluia: "Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 10, 35-45

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người đáp: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con". Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?"

Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan.

Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đây tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Đó là Lời Chúa.

____

First Reading Is 53:10-11

A reading from the prophet Isaiah If he offers his life in atonement, he shall see his heirs, and have long life. The Lord has been pleased to crush his servant with suffering. If he offers his life in atonement, he shall see his heirs, he shall have a long life and through him what the Lord wishes will be done. His soul's anguish over he shall see the light and be content. By his sufferings shall my servant justify many, taking their faults on himself.

Second Reading Heb 4:14-16

A reading from the letter to the Hebrews Let us be confident in approaching the throne of grace. Since in Jesus, the Son of God, we have the supreme high priest who has gone through to the highest heaven, we must never let go of the faith that we have professed. For it is not as if we had a high priest who was incapable of feeling our weaknesses with us; but we have one who has been tempted in every way that we are, though he is without sin. Let us be confident, then, in approaching the throne of grace, that we shall have mercy from him and find grace when we are in need of help.

Gospel Mk 10:35-45

A reading from the holy Gospel according to Mark The Son of Man came to give his life as a ransom for all. James and John, the sons of Zebedee, approached Jesus. ‘Master,’ they said to him, ‘we want you to do us a favour.’ He said to them, ‘What is it you want me to do for you?’ They said to him, ‘Allow us to sit one at your right hand and the other at your left in your glory.’ ‘You do not know what you are asking’ Jesus said to them. ‘Can you drink the cup that I must drink, or be baptised with the baptism with which I must be baptised?’ They replied, ‘We can.’ Jesus said to them, ‘The cup that I must drink you shall drink, and with the baptism with which I must be baptised you shall be baptised, but as for seats at my right hand or my left, these are not mine to grant; they belong to those to whom they have been allotted.’ When the other ten heard this they began to feel indignant with James and John, so Jesus called them to him and said to them: ‘You know that among the pagans their so-called rulers lord it over them, and their great men make their authority felt. This is not to happen among you. No; anyone who wants to become great among you must be your servant, and anyone who wants to be first among you must be slave to all. For the Son of Man himself did not come to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.’

81 views0 comments
bottom of page