top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 18/12/2022 - CHÚA NHẬT THỨ 4 MÙA VỌNG - NĂM A (Vietnamese & English)
troicao-dt
.pdf
Download PDF • 44KB

23 B
.pdf
Download PDF • 488KB

TamTinhConDang3_Mk(1)
.pdf
Download PDF • 42KB

Breath Of Heaven
.pdf
Download PDF • 63KB

samhoi_ldn
.pdf
Download PDF • 25KB

Ngày 18/12/2022 - CHÚA NHẬT THỨ 4 MÙA VỌNG - NĂM A (Vietnamese & English)


BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 "Này trinh nữ sẽ thụ thai". Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa". Và Isaia nói: "Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh . 1. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Người xây dựng nó trên biển cả, và Người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 2. Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Người? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. 3. Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Đấng cứu độ ban ân thưởng. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. BÀI ĐỌC II: Rm 1, 1-7 "Đức Giêsu, thuộc dòng dõi vua Đavít, là Con Thiên Chúa". Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma. Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Đavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Đức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA: Mt 1, 21 Alleluia, alleluia! - Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta. - Alleluia. PHÚC ÂM: Mt 1, 18-24 "Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Đavít". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa. _____________ Reading 1 Is 7:10-14 The LORD spoke to Ahaz, saying: Ask for a sign from the LORD, your God; let it be deep as the netherworld, or high as the sky! But Ahaz answered, "I will not ask! I will not tempt the LORD!" Then Isaiah said: Listen, O house of David! Is it not enough for you to weary people, must you also weary my God? Therefore the Lord himself will give you this sign: the virgin shall conceive, and bear a son, and shall name him Emmanuel. Reading 2 Rom 1:1-7 Paul, a slave of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, which he promised previously through his prophets in the holy Scriptures, the gospel about his Son, descended from David according to the flesh, but established as Son of God in power according to the Spirit of holiness through resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Through him we have received the grace of apostleship, to bring about the obedience of faith, for the sake of his name, among all the Gentiles, among whom are you also, who are called to belong to Jesus Christ; to all the beloved of God in Rome, called to be holy. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gospel Mt 1:18-24 This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means "God is with us." When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home.

43 views0 comments
bottom of page