top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 18/7/2021 CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN – Năm B


Chúa Là Mục Tử

Chualamuctu-ndv
.pdf
Download PDF • 41KB

TV 22B

22 B
.pdf
Download PDF • 513KB

Một Niềm Phó Thác

motniemphothac-nmh
.pdf
Download PDF • 38KB

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Chuachannuoitoi-dt
.pdf
Download PDF • 40KB

Mẹ ơi! Giữ Gìn Quê Hương Con

Meoigiuginquehuongcon-dch
.pdf
Download PDF • 80KB

BÀI ĐỌC I

Jer 23: 1-6

"Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn Chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn". Bài trích sách Tiên Tri Giêrêmia.

Chúa phán: "Khốn cho các mục tử làm tản mác và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: "Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta." Chúa lại phán: "Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng. Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa." Chúa còn phán rằng: "Nầy đây, đã tới ngày Ta gây cho David một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên ngươi là "Chúa công bình của chúng ta." Đó là Lời Chúa. BÀI ĐỌC II Eph 2:13-18 "Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một". Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô. Anh chị em thân mến, xưa kia anh chị em là những kẻ ở xa, thì nay, trong Đức Giê-su Ki-tô, anh chị em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh chị em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thần trí. Đó là Lời Chúa ALLELUIA Gioan 8: 12 Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống.”.- Alleluia. PHÚC ÂM Mc 6: 30-34 "Họ như đàn chiên không người chăn". Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy, Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là Lời Chúa.

19 views0 comments
bottom of page