top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 19/09/2021 CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - Năm B

Updated: Sep 18, 2021


Ca Khúc Hồng Ân 1

cakhuchongan1-nd
.pdf
Download PDF • 51KB

TV 53

53
.pdf
Download PDF • 432KB

Dâng Chúa Niềm Tin

dangChuaniemtin-nhl
.pdf
Download PDF • 41KB

Tin Vào Tình Chúa

tinvaotinhchua_mt
.pdf
Download PDF • 29KB

Đơn Khúc Niềm Tin

ĐƠN_KHÚC_NIỀM_TIN
.pdf
Download PDF • 704KB

Lời Ca Cao Dâng (Lễ Ca Đoàn)

Lời Ca cao Dâng (lễ ca đoàn)
.pdf
Download PDF • 104KB


BÀI ĐỌC 1: Wis 2: 12; 17-20

"Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã".

Trích sách Khôn Ngoan.

Những kẻ gian ác nói rằng: "Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thậât hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là Con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!"

Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội của chúng đã làm cho chúng mù quáng. Và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 53, 3-4, 5-6 và 8

Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.

1- Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống tôi nhân danh Người, và xin xử dụng uy quyền phán quyết cho tôi! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu, xin lắng tai nghe lời miệng tôi xin.

2- Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hãn tìm sát hại tôi, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình.

3- Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Người, vì danh Người thiện hảo.

BÀI ĐỌC 2: James 3, 16-4, 3

"Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh chị em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh chị em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh chị em đó sao?

Anh chị em ham muốn mà không được hưởng, nên anh chị em giết nhau. Anh chị em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh chị em cạnh tranh và cãi cọ. Anh chị em không có, là tại anh chị em không xin. Anh chị em xin mà không nhận được, là vì anh chị em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh chị em.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 8, 12

Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống".- Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 9, 29-36

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum.

Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?". Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế nầy vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy".

Đó là Lời Chúa.

First Reading Wis 2:12, 17-20

A reading from the book of Wisdom Let us condemn him to a most shameful death. The godless say to themselves, ‘Let us lie in wait for the virtuous man, since he annoys us and opposes our way of life, reproaches us for our breaches of the law and accuses us of playing false to our upbringing. Let us see if what he says is true, let us observe what kind of end he himself will have. If the virtuous man is God's son, God will take his part and rescue him from the clutches of his enemies. Let us test him with cruelty and with torture, and thus explore this gentleness of his and put his endurance to the proof. Let us condemn him to a shameful death since he will be looked after – we have his word for it.’

Second Reading Jas 3:16 – 4:3

A reading from the letter of St James Justice is the harvest of peacemakers from seeds sown in a spirit of peace. Wherever you find jealousy and ambition, you find disharmony, and wicked things of every kind being done; whereas the wisdom that comes down from above is essentially something pure; it also makes for peace, and is kindly and considerate; it is full of compassion and shows itself by doing good; nor is there any trace of partiality or hypocrisy in it. Peacemakers, when they work for peace, sow the seeds which will bear fruit in holiness. Where do these wars and battles between yourselves first start? Isn’t it precisely in the desires fighting inside your own selves? You want something and you haven’t got it; so you are prepared to kill. You have an ambition that you cannot satisfy; so you fight to get your way by force. Why you don’t have what you want is because you don’t pray for it; when you do pray and don’t get it, it is because you have not prayed properly, you have prayed for something to indulge your own desires.

Gospel Mk 9:30-37

A reading from the holy Gospel according to Mark. The Son of Man will be delivered into the hands of humanity … All who wish to be first must make themselves the servants of all. After leaving the mountain Jesus and his disciples made their way through Galilee; and he did not want anyone to know, because he was instructing his disciples; he was telling them, ‘The Son of Man will be delivered into the hands of men; they will put him to death; and three days after he has been put to death he will rise again.’ But they did not understand what he said and were afraid to ask him. They came to Capernaum, and when he was in the house he asked them, ‘What were you arguing about on the road?’ They said nothing because they had been arguing which of them was the greatest. So he sat down, called the Twelve to him and said, ‘If anyone wants to be first, he must make himself last of all and servant of all.’ He then took a little child, set him in front of them, put his arms round him, and said to them, ‘Anyone who welcomes one of these little children in my name, welcomes me; and anyone who welcomes me welcomes not me but the one who sent me.’

89 views0 comments
bottom of page