top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 22/05/2022 - CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – Năm C & English
TrongTamTuSauLang
.pdf
Download PDF • 40KB

66
.pdf
Download PDF • 468KB

Tam Tinh Con Dang(3)
.pdf
Download PDF • 53KB

Ngợi Ca(2)
.pdf
Download PDF • 40KB

Mẹ Nhân Ái(1)
.pdf
Download PDF • 47KB

Ngày 22/05/2022 - CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – Năm C & English


BÀI ĐỌC I Cv 15, 1-2. 22-29 "Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp". Bài trách sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Maisen, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này. Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa gọi là Barsaba và Sila, những vị có uy thế giữa anh chị em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: “Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh chị em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh chị em xao xuyến, chúng tôi không ủy quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh chị em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh chị em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh chị em cũng chính những lời này: Thánh thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh chị em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là: Anh chị em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh chị em làm phải. Chúc anh chị em vạn an.” Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv 66, 2-3, 5, 6 và 8 Chư dân hãy ca tụng Người, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Người. 1. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Người, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Người cứu độ. 2. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Người công bình cai trị chư dân, và Người cai quản các nước địa cầu. 3. Chư dân, hãy ca tụng Người, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Người! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Người. BÀI ĐỌC II Kh 21, 10-14, 22-23 "Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống". Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông tồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Jn 14, 23 Alleluia, Alleluia - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. - Alleluia. PHÚC ÂM Jn 14, 23-29 "Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng. Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xẩy ra, thì các con tin. Đó là Lời Chúa _______ Reading I Acts 15:1-2, 22-29 Some who had come down from Judea were instructing the brothers, “Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved.” Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and elders about this question. The apostles and elders, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas, and Silas, leaders among the brothers. This is the letter delivered by them: “The apostles and the elders, your brothers, to the brothers in Antioch, Syria, and Cilicia of Gentile origin: greetings. Since we have heard that some of our number who went out without any mandate from us have upset you with their teachings and disturbed your peace of mind, we have with one accord decided to choose representatives and to send them to you along with our beloved Barnabas and Paul, who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus Christ. So we are sending Judas and Silas who will also convey this same message by word of mouth: ‘It is the decision of the Holy Spirit and of us not to place on you any burden beyond these necessities, namely, to abstain from meat sacrificed to idols, from blood, from meats of strangled animals, and from unlawful marriage. If you keep free of these, you will be doing what is right. Farewell.’” Reading II Rev 21:10-14, 22-23 The angel took me in spirit to a great, high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. It gleamed with the splendor of God. Its radiance was like that of a precious stone, like jasper, clear as crystal. It had a massive, high wall, with twelve gates where twelve angels were stationed and on which names were inscribed, the names of the twelve tribes of the Israelites. There were three gates facing east, three north, three south, and three west. The wall of the city had twelve courses of stones as its foundation, on which were inscribed the twelve names of the twelve apostles of the Lamb. I saw no temple in the city for its temple is the Lord God almighty and the Lamb. The city had no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gave it light, and its lamp was the Lamb. Gospel Jn 14:23-29 Jesus said to his disciples: “Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words; yet the word you hear is not mine but that of the Father who sent me. “I have told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I told you. Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, ‘I am going away and I will come back to you.’ If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father; for the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens you may believe.”

47 views0 comments
bottom of page