top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 22/08/15 CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM – Năm B


Trầm Khúc Nguyện Cầu

tramkhucnguyencau-ad
.pdf
Download PDF • 62KB

Thánh Vịnh 33D

33 D
.pdf
Download PDF • 488KB

Lời Trầm Hương

Loi Tram Huong(1)
.pdf
Download PDF • 33KB

Theo Chúa

theoChua-thanhtam
.pdf
Download PDF • 46KB

Gặp Gỡ Đức Kito

gapgoduckito
.pdf
Download PDF • 33KB

Ngày 22/08/15 CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM – Năm B

BÀI ĐỌC 1: Jos 24: 1-2, 15-18.

“Chúng tôi tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi.”

Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa."Dân trả lời rằng: "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33: 2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao.

1- Tôichúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn con hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

2- Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai.

3- Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát.

4- Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gẫy.

5. Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân, kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.

BÀI ĐỌC 2: Ep 5: 21-32

“Mầu nhiệm này thật lớn lao trong Đức Kitô và trong Hội Thánh.”

Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô.

Anh chị em thân mến, anh chị em hãy phục tùng trong sự kính phục Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: Vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội thánh: Chính Người là Đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội thánh phục tùng Đức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội thánh, và phó mình vì Hội thánh, để thánh hóa Hội thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội thánh: Vì chúng ta là chi thể của Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội thánh.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Jn 10: 27

Alleluia, Alleluia.- Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 6: 60-69

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được”! Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Những lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm mười hai rằng: “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Đó là Lời Chúa.

______________

First Reading Jos 24:1-2. 15-18 A reading from the book of Joshua We will serve the Lord God, because he is our God. Joshua gathered all the tribes of Israel together at Shechem; then he called the elders, leaders, judges and scribes of Israel, and they presented themselves before God. Then Joshua said to all the people: ‘If you will not serve the Lord, choose today whom you wish to serve, whether the gods that your ancestors served beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you are now living. As for me and my House, we will serve the Lord.’ The people answered, ‘We have no intention of deserting the Lord and serving other gods! Was it not the Lord our God who brought us and our ancestors out of the land of Egypt, the house of slavery, who worked those great wonders before our eyes and preserved us all along the way we travelled and among all the peoples through whom we journeyed. We too will serve the Lord, for he is our God.’

Second Reading Eph 5:21-32

A reading from the letter of St Paul to the Ephesians This is the great mystery, it applies to Christ and the Church. Give way to one another in obedience to Christ. Wives should regard their husbands as they regard the Lord, since as Christ is head of the Church and saves the whole body, so is a husband the head of his wife; and as the Church submits to Christ, so should wives to their husbands, in everything. Husbands should love their wives just as Christ loved the Church and sacrificed himself for her to make her holy. He made her clean by washing her in water with a form of words, so that when he took her to himself she would be glorious, with no speck or wrinkle or anything like that, but holy and faultless. In the same way, husbands must love their wives as they love their own bodies; for a man to love his wife is for him to love himself. A man never hates his own body, but he feeds it and looks after it; and that is the way Christ treats the Church, because it is his body – and we are its living parts. For this reason, a man must leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one body. This mystery has many implications; but I am saying it applies to Christ and the Church.

Gospel Jn 6:60-69

A reading from the holy Gospel according to John Lord, whom shall we go to? You have the words of everlasting life. After hearing his doctrine many of the followers of Jesus said, ‘This is intolerable language. How could anyone accept it?’ Jesus was aware that his followers were complaining about it and said, ‘Does this upset you? What if you should see the Son of Man ascend to where he was before? ‘It is the spirit that gives life, the flesh has nothing to offer. The words I have spoken to you are spirit and they are life. ‘But there are some of you who do not believe.’ For Jesus knew from the outset those who did not believe, and who it was that would betray him. He went on, ‘This is why I told you that no one could come to me unless the Father allows him.’ After this, many of his disciples left him and stopped going with him. Then Jesus said to the Twelve, ‘What about you, do you want to go away too?’ Simon Peter answered, ‘Lord, who shall we go to? You have the message of eternal life, and we believe; we know that you are the Holy One of God.’

40 views0 comments
bottom of page