top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 23/01/2022 - CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN - Năm C (& English)

Updated: Jan 23, 2022

VaoDoi_thanhtam
.pdf
Download PDF • 47KB

18 C
.pdf
Download PDF • 431KB

Giai Khuc Dang Tien 2(1)
.pdf
Download PDF • 96KB
LuonDanhChoChoChua_Yvu
.pdf
Download PDF • 68KB

TamTinhHienDang_osl1
.pdf
Download PDF • 34KB

BÀI ĐỌC I Neh 8, 2-6, 8-10

"Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc".

Trích sách Nêhêmi

Ngày ấy, thấy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước , đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách: thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nêhêmi là tổng trấn, Esdra là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: "Ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc". Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: "Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gởi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em."

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 18,8,9,10,15

Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

2. Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

3. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời, phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.

4. Xin Chúa nhận những lời miệng tôi công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng đá, là Đấng Cứu chuộc con.

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 12, 12-14.17

"Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người".

Trích Thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô.

Anh chị em thân mến, như thân xác là một, mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do thái hay Hy lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh chị em, anh chị em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự mình.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 4, 18-19

Alleluia, Alleluia - Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. - Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 1, 1-4; 4: 14-21

"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa Ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêatrong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nagiarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường, Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị gian cầm, cho người mù trông thấy, trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng." Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".

Đó là Lời Chúa.

________

Reading I ( Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10) Ezra the priest brought the law before the assembly, which consisted of men, women, and those children old enough to understand. Standing at one end of the open place that was before the Water Gate, he read out of the book from daybreak till midday, in the presence of the men, the women, and those children old enough to understand; and all the people listened attentively to the book of the law. Ezra the scribe stood on a wooden platform that had been made for the occasion. He opened the scroll so that all the people might see it for he was standing higher up than any of the people; and, as he opened it, all the people rose. Ezra blessed the LORD, the great God, and all the people, their hands raised high, answered, “Amen, amen!” Then they bowed down and prostrated themselves before the LORD, their faces to the ground. Ezra read plainly from the book of the law of God, interpreting it so that all could understand what was read. Then Nehemiah, that is, His Excellency, and Ezra the priest-scribe and the Levites who were instructing the people said to all the people: “Today is holy to the LORD your God. Do not be sad, and do not weep” for all the people were weeping as they heard the words of the law. He said further: “Go, eat rich foods and drink sweet drinks, and allot portions to those who had nothing prepared; for today is holy to our LORD. Do not be saddened this day, for rejoicing in the LORD must be your strength!” Reading II 1 Cor 12:12-14, 27 Brothers and sisters: As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit. Now the body is not a single part, but many. You are Christ’s body, and individually parts of it. Gospel (Lk 1:1-4; 4: 14-21) Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled among us, just as those who were eyewitnesses from the beginning and ministers of the word have handed them down to us, I too have decided, after investigating everything accurately anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus, so that you may realize the certainty of the teachings you have received. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him spread throughout the whole region. He taught in their synagogues and was praised by all. He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue on the sabbath day. He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written: The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord. Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, “Today this Scripture passage is fulfilled in your hearing.”50 views0 comments
bottom of page