top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 24/07/2022 – CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – Năm C (& English)
vebenchua_nd
.pdf
Download PDF • 39KB

137 C
.pdf
Download PDF • 502KB

DangNgai rev1(1)
.pdf
Download PDF • 106KB

bietChuabietcon(1)
.pdf
Download PDF • 51KB

xinvang
.pdf
Download PDF • 86KB

Ngày 24/07/2022 – CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – Năm C (& English)


BÀI ĐỌC I Gen 18, 20-32 “Lạy Chúa nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận.” Trích sách Sáng Thế . Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”. Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu!” Chúa phán cùng Abraham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành”. Abraham thưa lại: “Dù tôi chỉ là tro bụi, tôi đã bắt đầu nói, nên tôi xin thưa cùng Chúa tôi. Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính Chúa có tàn phá cả thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá hủy cả thành”. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” Chúa phán: “Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà sẽ không trừng phạt cả thành”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, nếu tôi lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận, Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?”. Chúa phán: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt”. Abraham nói: “Vì tôi đã trót nói thì tôi sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?”. Chúa phán: “Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát”. Abraham thưa: “Lạy Chúa xin đừng nổi giận, tôi chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?”. Chúa phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv. 137, 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8 Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con . 1- Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Người. 2- Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung hành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.3- Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung, còn người kiêu ngạo thì Người ngó tự đàng xa. Nếu con đi giữa cảnh gian truân, Chúa giữ gìn con sống, Chúa ra tay phản đối, quân thù con giận dữ.4- Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành, Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự, lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Người. BÀI ĐỌC II Col 2. 12-14 “Người đã khiến anh chị em chung sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi.” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê. Anh chị em thân mến, nhờ phép Rửa Tội, anh chị em đã được mai táng làm một với Đức Kitô, anh chị em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại. Anh chị em vốn đã chết vì tội lỗi anh chị em, và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh chị em như Thiên Chúa đã cho anh chị em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã hủy bỏ văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã hủy bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA Lc, 19, 38 Alleluia, Alleluia. - Chúc tụng ĐứcVua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời.- Alleluia . PHÚC ÂM Lc 11. 1-13 “Các ngươi hãy xin thì sẽ được.” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca . Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha tội cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha cho những người có lỗi với chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ”. Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi xin cho tôi vay ba chiếc bánh vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy”. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: “Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người. Đó là Lời Chúa. 17TH SUNDAY ORD. C 24/7/2022 First Reading Gen 18:20-32 A reading from the book of Genesis Lord, do not be angry if I speak. The Lord said, ‘How great an outcry there is against Sodom and Gomorrah! How grievous is their sin! I propose to go down and see whether or not they have done all that is alleged in the outcry against them that has come up to me. I am determined to know.’ The men left there and went to Sodom while Abraham remained standing before the Lord. Approaching him he said, ‘Are you really going to destroy the just man with the sinner? Perhaps there are fifty just men in the town. Will you really overwhelm them, will you not spare the place for the fifty just men in it? Do not think of doing such a thing: to kill the just man with the sinner, treating just and sinner alike! Do not think of it! Will the judge of the whole earth not administer justice?’ The Lord replied, ‘If at Sodom I find fifty just men in the town, I will spare the whole place because of them.’ Abraham replied, ‘I am bold indeed to speak like this to my Lord, I who am dust and ashes. But perhaps the fifty just men lack five: will you destroy the whole city for five?’ ‘No’, he replied ‘I will not destroy it if I find forty-five just men there.’ Again Abraham said to him, ‘Perhaps there will only be forty there.’ ‘I will not do it’ he replied ‘for the sake of the forty.’ Abraham said, ‘I trust my Lord will not be angry, but give me leave to speak: perhaps there will only be thirty there.’ ‘I will not do it’ he replied ‘if I find thirty there.’ He said, ‘I am bold indeed to speak like this, but perhaps there will only be twenty there.’ ‘I will not destroy it’ he replied ‘for the sake of the twenty.’ He said, ‘I trust my Lord will not be angry if I speak once more: perhaps there will only be ten.’ ‘I will not destroy it’ he replied ‘for the sake of the ten.’ Responsorial Psalm Ps 137:1-3. 6-8. R. v.3 (R.) Lord, on the day I called for help, you answered me. 1. I thank you, Lord, with all my heart, you have heard the words of my mouth. Before the angels I will bless you. I will adore before your holy temple. (R.) 2. I thank you for your faithfulness and love which excel all we ever knew of you. On the day I called, you answered; you increased the strength of my soul. (R.) 3. The Lord is high yet he looks on the lowly and the haughty he knows from afar. Though I walk in the midst of affliction you give me life and frustrate my foes. (R.) 4. You stretch out your hand and save me, your hand will do all things for me. Your love, O Lord, is eternal, discard not the work of your hands. (R.) Second Reading Col 2:12-14 A reading from the letter of St Paul to the Colossians He has made you alive with Christ for he has forgiven all our sins. You have been buried with Christ, when you were baptised; and by baptism, too, you have been raised up with him through your belief in the power of God who raised him from the dead. You were dead, because you were sinners and had not been circumcised: he has brought you to life with him, he has forgiven us all our sins. He has overridden the Law, and cancelled every record of the debt that we had to pay; he has done away with it by nailing it to the cross. Gospel Acclamation Rom 8:15 Alleluia, alleluia! You have received the Spirit which makes us God’s children, and in that Spirit we call God our Father. Alleluia! Gospel Lk 11:1-13 A reading from the holy Gospel according to Luke Ask, and it will be given to you. Once Jesus was in a certain place praying, and when he had finished, one of his disciples said, ‘Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.’ He said to them, ‘Say this when you pray: “Father, may your name be held holy, your kingdom come; give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive each one who is in debt to us. And do not put us to the test.”’ He also said to them, ‘Suppose one of you has a friend and goes to him in the middle of the night to say, “My friend, lend me three loaves, because a friend of mine on his travels has just arrived at my house and I have nothing to offer him”; and the man answers from inside the house, “Do not bother me. The door is bolted now, and my children and I are in bed; I cannot get up to give it to you.” I tell you, if the man does not get up and give it him for friendship’s sake, persistence will be enough to make him get up and give his friend all he wants. ‘So I say to you: Ask, and it will be given to you; search, and you will find; knock, and the door will be opened to you. For the one who asks always receives; the one who searches always finds; the one who knocks will always have the door opened to him. What father among you would hand his son a stone when he asked for bread? Or hand him a snake instead of a fish? Or hand him a scorpion if he asked for an egg? If you then, who are evil, know how to give your children what is good, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!’

31 views0 comments
bottom of page