top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 25/7/2021 CHÚA NHẬT 17 MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm BDẫn Bước Con Đi

danbuoccondi
.pdf
Download PDF • 38KB

Thánh Vịnh 144

144 D
.pdf
Download PDF • 472KB

Dâng

Dang_KinhDangNgai
.pdf
Download PDF • 40KB

Chỉ Có Một Chúa

Chỉ Có Một Chúa
.pdf
Download PDF • 49KB

Lời Nguyện Cho Thế GiớiBÀI ĐỌC I 2 Vua 4: 42-44 "Họ ăn xong mà hãy còn dư". Bài trích sách các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-Salisa mang đến dâng cho người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn". Đầy tớ của người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng Người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: "Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư". Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán. Đó là Lời Chúa. BÀI ĐỌC II Ep 4:1-6 "Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa". Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô. Anh chị em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh chị em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh chị em đã lãnh nhận. Anh chị em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm giây ràng buộc: chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh chị em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người. Đó là Lời Chúa ALLELUIA Gioan 15: 15 Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết." - Alleluia. PHÚC ÂMGioan 6:1-15 "Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Ga-li-lê, cũng gọi là Ti-bê-ri-a. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép là Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”. Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Phillipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn, do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông nầy là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là Lời Chúa.


55 views0 comments
bottom of page