top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 26/06/2022 - CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - Năm C (& English)
haydentungho
.pdf
Download PDF • 36KB

15 C
.pdf
Download PDF • 445KB

banhtinhtuyenruoutrinhnguyen-dch
.pdf
Download PDF • 62KB

theoChua-tt
.pdf
Download PDF • 46KB

ra-ve1bb81-trong-an-bc3acnh-kim-long-tl
.pdf
Download PDF • 35KB

Ngày 26/06/2022 - CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - Năm C (& English)


BÀI ĐỌC I: 1 Vua 19, 16b. 19-21 "Êlisê đi theo Êlia". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: "Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi". Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: "Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài". Êlia nói với ông: "Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?" Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoạn ông đi theo làm đầy tớ Êlia. Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11 Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. 1. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Người là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. 2. Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. 3. Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. 4. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời. BÀI ĐỌC II: Gal 4, 31b - 5, 1. 13-18 "Anh chị em được kêu gọi để được tự do". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh chị em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh chị em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh chị em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh chị em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Nhưng nếu anh chị em cắn xé và phân thây nhau, anh chị em hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh chị em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh chị em không thi hành được những điều anh chị em mong muốn. Nhưng nếu anh chị em được thần trí hướng dẫn, anh chị em không còn sống dưới lề luật nữa. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA: 1 Sm 3, 9 Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. PHÚC ÂM: Lc 9, 51-62s "Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Đó là Lời Chúa. _____ Reading I 1 Kgs 19:16b, 19-21 The LORD said to Elijah: “You shall anoint Elisha, son of Shaphat of Abelmeholah, as prophet to succeed you.” Elijah set out and came upon Elisha, son of Shaphat, as he was plowing with twelve yoke of oxen; he was following the twelfth. Elijah went over to him and threw his cloak over him. Elisha left the oxen, ran after Elijah, and said, “Please, let me kiss my father and mother goodbye, and I will follow you.” Elijah answered, “Go back! Have I done anything to you?” Elisha left him, and taking the yoke of oxen, slaughtered them; he used the plowing equipment for fuel to boil their flesh, and gave it to his people to eat. Then Elisha left and followed Elijah as his attendant. Responsorial Psalm Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11 R (cf. 5a) You are my inheritance, O Lord. Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, “My Lord are you. O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot.” R You are my inheritance, O Lord. I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R You are my inheritance, O Lord. Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R You are my inheritance, O Lord. You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R You are my inheritance, O Lord. Reading II Gal 5:1, 13-18 Brothers and sisters: For freedom Christ set us free; so stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. For you were called for freedom, brothers and sisters. But do not use this freedom as an opportunity for the flesh; rather, serve one another through love. For the whole law is fulfilled in one statement, namely, You shall love your neighbor as yourself. But if you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another. I say, then: live by the Spirit and you will certainly not gratify the desire of the flesh. For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh; these are opposed to each other, so that you may not do what you want. But if you are guided by the Spirit, you are not under the law. Alleluia 1 Sm 3:9; Jn 6:68c Speak, Lord, your servant is listening; you have the words of everlasting life.Gospel Gospel Lk 9:51-62 When the days for Jesus’ being taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On the way they entered a Samaritan village to prepare for his reception there, but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James and John saw this they asked, “Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?” Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village. As they were proceeding on their journey someone said to him, “I will follow you wherever you go.” Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head.” And to another he said, “Follow me.” But he replied, “Lord, let me go first and bury my father.” But he answered him, “Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the kingdom of God.” And another said, “I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home.” To him Jesus said, “No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God.”

59 views0 comments
bottom of page