top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 27/02/22 - CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN - Năm C & English
Hiep-long-dang-len-Chua
.pdf
Download PDF • 42KB

91
.pdf
Download PDF • 465KB

hatlenbaica(1)
.pdf
Download PDF • 69KB

bietChuabietcon
.pdf
Download PDF • 51KB

Ngày 27/02/22 - CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN - Năm C & English


Bài Đọc I: Hc 27, 5-8 "Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói". Trích sách Huấn Ca. Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người. Đó là lời Chúa. Đáp Ca: Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16 Đáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a). Xướng: 1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Đấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. - Đáp. 2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. - Đáp. 3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Đá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà! - Đáp. Bài Đọc II: 1 Cr 15, 54-58 "Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô". Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: "Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng". "Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật". Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa. Đó là lời Chúa. Alleluia: Lc 19, 38 Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. Phúc Âm: Lc 6, 39-45 "Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. "Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra". Đó là lời Chúa. Reading I Sir 27:4-7 When a sieve is shaken, the husks appear; so do one’s faults when one speaks. As the test of what the potter molds is in the furnace, so in tribulation is the test of the just. The fruit of a tree shows the care it has had; so too does one’s speech disclose the bent of one’s mind. Praise no one before he speaks, for it is then that people are tested. Reading II 1 Cor 15:54-58 Brothers and sisters: When this which is corruptible clothes itself with incorruptibility and this which is mortal clothes itself with immortality, then the word that is written shall come about: Death is swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Gospel Lk 6:39-45 Jesus told his disciples a parable, “Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher; but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother’s eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, ‘Brother, let me remove that splinter in your eye,’ when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your brother’s eye. “A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thornbushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil; for from the fullness of the heart the mouth speaks.”

102 views0 comments
bottom of page