top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 28/08/2022 CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – Năm C (Vietnamese & English)
CuaLeTinhYeu_Hieu Anh
.pdf
Download PDF • 106KB

67
.pdf
Download PDF • 510KB

ConDuongBeNho_pxc
.pdf
Download PDF • 42KB

Thanh Monica
.pdf
Download PDF • 43KB

theoChua-tt
.pdf
Download PDF • 46KB

Ngày 28/08/2022 CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – Năm C (Vietnamese & English)


Bài Ðọc I: Hc 3, 17-18, 20, 28-29 "Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa". Bài trích sách Huấn Ca. Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa. Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan. Ðó là Lời Chúa. Ðáp Ca: Tv 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11 Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần. 1. Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Ðấng ngự giá qua hoang địa. 2. Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. 3. Ôi Thiên Chúa, Người làm mưa ân huệ xuống cho dân Người, và khi họ mệt mỏi, Người đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Người định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Người chuẩn bị cho kẻ cơ bần. Bài Ðọc II: Dt 12, 18-19. 22-24a "Anh chị em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống". Bài trích thư gửi tín hữu Do thái. Anh chị em thân mến, không phải anh chị em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu. Ðó là Lời Chúa. Alleluia: 1 Sm 3, 9 Alleluia, Alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-14 "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại". Ðó là Lời Chúa. ______ Reading 1 Sir 3:17-18, 20, 28-29 My child, conduct your affairs with humility, and you will be loved more than a giver of gifts. Humble yourself the more, the greater you are, and you will find favor with God. What is too sublime for you, seek not, into things beyond your strength search not. The mind of a sage appreciates proverbs, and an attentive ear is the joy of the wise. Water quenches a flaming fire, and alms atone for sins. Reading 2 Heb 12:18-19, 22-24a Brothers and sisters: You have not approached that which could be touched and a blazing fire and gloomy darkness and storm and a trumpet blast and a voice speaking words such that those who heard begged that no message be further addressed to them. No, you have approached Mount Zion and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and countless angels in festal gathering, and the assembly of the firstborn enrolled in heaven, and God the judge of all, and the spirits of the just made perfect, and Jesus, the mediator of a new covenant, and the sprinkled blood that speaks more eloquently than that of Abel. Gospel Lk 14:1, 7-14 On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. "When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, 'Give your place to this man,' and then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place so that when the host comes to you he may say, 'My friend, move up to a higher position.' Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For every one who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted." Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind; blessed indeed will you be because of their inability to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the righteous."

30 views0 comments
bottom of page