top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Ngày 31/07/2022 - CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm C (& English)
hayden
.pdf
Download PDF • 34KB

94
.pdf
Download PDF • 502KB

Giai Khuc Dang Tien 2(2)
.pdf
Download PDF • 99KB

Ben Con Co Chua (Martin Nystrom)
.pdf
Download PDF • 3.19MB

DIEM TUA DOI CON
.pdf
Download PDF • 42KB

Ngày 31/07/2022 - CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm C (& English)


BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2; 2, 21-23 "Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm". Trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao? Đó là lời Chúa. ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9 Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. 1. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. 2. Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 3. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta". BÀI ĐỌC II: Col 3, 1-5, 9-11 "Anh chị em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh chị em thân mến, nếu anh chị em đã sống lại với Đức Kitô, anh chị em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh chị em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh chị em đã chết, và sự sống anh chị em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh chị em xuất hiện, bấy giờ anh chị em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh chị em hãy kiềm chế các chi thể anh chị em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Anh chị em chớ nói dối với nhau; anh chị em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô. Đó là lời Chúa. ALLELUIA: Mt 4, 4b Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. PHÚC ÂM: Lc 12, 13-21 "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu". Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi". Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy". Đó là lời Chúa. _______ Reading 1 Ecc 1:2; 2:21-23 Vanity of vanities, says Qoheleth, vanity of vanities! All things are vanity! Here is one who has labored with wisdom and knowledge and skill, and yet to another who has not labored over it, he must leave property. This also is vanity and a great misfortune. For what profit comes to man from all the toil and anxiety of heart with which he has labored under the sun? All his days sorrow and grief are his occupation; even at night his mind is not at rest. This also is vanity. Responsorial Psalm Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 and 17 R. (1) If today you hear his voice, harden not your hearts. You turn man back to dust, saying, “Return, O children of men.” For a thousand years in your sight are as yesterday, now that it is past, or as a watch of the night. R. If today you hear his voice, harden not your hearts. You make an end of them in their sleep; the next morning they are like the changing grass, Which at dawn springs up anew, but by evening wilts and fades. R. If today you hear his voice, harden not your hearts. Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Return, O LORD! How long? Have pity on your servants! R. If today you hear his voice, harden not your hearts. Fill us at daybreak with your kindness, that we may shout for joy and gladness all our days. And may the gracious care of the LORD our God be ours; prosper the work of our hands for us! Prosper the work of our hands! R. If today you hear his voice, harden not your hearts. Reading 2 Col 3:1-5, 9-11 Brothers and sisters: If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Put to death, then, the parts of you that are earthly: immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry. Stop lying to one another, since you have taken off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed, for knowledge, in the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free; but Christ is all and in all. Alleluia Mt 5:3 R. Alleluia, alleluia. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. R. Alleluia, alleluia. Gospel Lk 12:13-21 Someone in the crowd said to Jesus, “Teacher, tell my brother to share the inheritance with me.” He replied to him, “Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?” Then he said to the crowd, “Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life does not consist of possessions.” Then he told them a parable. “There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, ‘What shall I do, for I do not have space to store my harvest?’ And he said, ‘This is what I shall do: I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods and I shall say to myself, “Now as for you, you have so many good things stored up for many years, rest, eat, drink, be merry!”’ But God said to him, ‘You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?’ Thus will it be for all who store up treasure for themselves but are not rich in what matters to God.”

39 views0 comments
bottom of page