top of page
  • Writer's pictureSony Ho

Tết 2023 22/01/2023LuonDanhChoChoChua_Yvu
.pdf
Download PDF • 68KB

xinapucon(1)
.pdf
Download PDF • 38KB

hayden(1)
.pdf
Download PDF • 34KB

Tam Tinh Con Dang(1)
.pdf
Download PDF • 53KB

ChuaXuan_thethong
.pdf
Download PDF • 53KB

Giai Khuc Dang Tien 2
.pdf
Download PDF • 99KB

Tri An Ca (Phung Minh Man)
.pdf
Download PDF • 91KB

mungchaomuaxuan_dvh
.pdf
Download PDF • 55KB

22/1/2023 - MỒNG MỘT TẾT - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI


BÀI ĐỌC 1: Dân số 6, 22 - 27 "Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Trích sách Dân số. Chúa phán với ông Mai Sen: “Hãy nói với A-ha-rôn con ông ấy rằng: Khi chúc lành cho con cái Israel hãy nói thế này: Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em! Nguyện Chúa tươi nét mặt và nhìn đến anh chị em! Và dủ lòng thương anh chị em! Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.” Đó là Lời Chúa. ĐÁP CA Tv 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13. 14.16 Lạy Chúa, xin Người củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra. 1. Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, tự thuở nầy qua thuở kia, vẫn có Người. 2. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Người phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". 3. Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. 4. Xin dạy chúng tôi biết đếm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Người. 5. Xin cho chúng tôi sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Người. BÀI ĐỌC II: 1Cor 7,29-31 "Bộ mặt thế gian nầy đang qua đi". Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô. Anh chị em thân mến, tôi nói cùng anh chị em điều nầy là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy như không có: những ai than khóc, hãy ăn ở như không khóc; những ai hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những ai mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời nầy, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian nầy đang qua đi. Ðó là Lời Chúa ALLELUIA Chron 29, 10. 11b Alleluia, alleluia!- Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng tôi, Chúa đáng chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa. – Alleluia. PHÚC ÂM Mt. 6,25 - 34 "Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Solomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?" Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy". Ðó là Lời Chúa.

13 views0 comments